Правила та умови членства в Харківському аероклубі у 2021 році

Відповідно до Статуту Харківського аероклубу, брати участь у статутній діяльності організації (в тому числі, польотах і парашутних стрибках), можуть тільки члени Харківського аероклубу. Відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», Статуту аероклубу і Положення про членство в ХАК ТСОУ, в аероклубі передбачено індивідуальне і колективне членство, яке здійснюється на добровільних засадах і принципах рівноправності всіх членів аероклубу.

Рішення про прийом в члени аероклубу приймає Рада аероклубу в 15-денний термін з моменту подачі заяви про членство. У 2021 році до складу Ради аероклубу увійшли: Туголуков В.А., Конопльова Л.Л., Рижило П.А., Ткаченко С.В., Кулаченко В.П., Денисович А.С., Терьошин А.В. , Шулежко В.П., Остріков А.Г. Рішенням Ради аероклубу від 16.03.2021 р. у члени аероклубу вже прийнято 97 спортсменів-парашутистів.

Подати заяву про членство в Харківському аероклубі можна в адміністрацію аероклубу за адресою: м.Харків, вул.Плеханівська, 16-А, 3 поверх. Особи, які реєструються на виконання ознайомлювальних польотів або парашутних стрибків, можуть написати заяву про вступ у члени аероклубу на аеродромі «Коротич» на маніфесті безпосередньо перед виконанням стрибка або польоту.

Правила та умови членства в Харківському аероклубі

Прийом у члени Харківського аероклубу

  • Індивідуальними членами Аероклубу можуть бути громадяни України та іноземні громадяни, незалежно від статі, національності, політичних та релігійних переконань, яким виповнилося 14 років, що визнають Статут Аероклубу, розділяють його цілі і завдання, які беруть активну участь в житті Аероклубу і своєчасно оплачують членські внески.
  • Прийом у члени Аероклубу проводиться на підставі особистої письмової заяви фізичної особи, в якій вона підтверджує зобов’язання виконувати Статут і надає згоду на використання та обробку персональних даних в порядку, передбаченому чинним законодавством. Особи, які реєструються на виконання ознайомлювальних польотів або парашутних стрибків, можуть написати заяву про вступ у члени аероклубу на аеродромі безпосередньо перед виконанням польоту / стрибка.
  • Колективними членами Аероклубу можуть бути трудові колективи підприємств, організацій, навчальних закладів та інших організацій, що бажають популяризувати і розвивати авіаційні види спорту, зокрема: літаковий, вертолітний, парашутний, авіамодельний та інші види.
  • Прийом в індивідуальні або колективні члени Аероклубу здійснюється Радою Аероклубу на підставі поданої письмової заяви. Рада Аероклубу приймає рішення про прийом/відмову в прийомі в члени Аероклубу в термін не більше трьох місяців з дати подачі заяв.
  • Права члена Аероклубу наступають після прийняття відповідного рішення про прийом Радою Аероклубу і оплати вступного членського внеску, підтвердженням чого є копія квитанції або копія платіжного доручення на перерахування відповідного внеску на рахунок Аероклубу з відміткою установи банку.
  • Членство в Аероклубі припиняється у випадках:

   - добровільного припинення членства в Аероклубі;
   - виключення з членів Аероклубу;
   - автоматичного припинення членства в Аероклубі.

  Права і обов'язки членів Харківського аероклубу

  • Члени аероклубу зобов'язані:

   - виконувати вимоги Статуту та Положення про членство;
   - виконувати рішення Ради аероклубу;
   - своєчасно сплачувати членські внески;
   - подавати приклад у дотриманні законності та норм суспільної моралі;
   - глибоко вивчати авіаційну техніку і правила її експлуатації, теорію і правила польотів / стрибків, документи, що регламентують льотну роботу; активно брати участь у виконанні рішень керівних органів аероклубу, проведенні заходів, і т.д.

  • Члени аероклубу мають право:

   - брати активну участь у розробці, прийнятті та виконанні рішень, обирати і бути обраним до складу виборних органів аероклубу;
   - висловлювати свою думку щодо кандидатур, які пропонуються для обрання в керівні органи аероклубу; обговорювати на загальних зборах всі питання діяльності аероклубу, пов'язані з розвитком авіаційних видів спорту;
   - користуватися авіаційною технікою, спортивним обладнанням та інвентарем з дотриманням правил техніки безпеки при наявності необхідного допуску;
   - брати участь в змаганнях та інших заходах, що проводяться аероклубом; виступати на змаганнях за інші спільноти;

  Членські внески

  Члени аероклубу сплачують вступні та щорічні членські внески в обов'язковому порядку. У разі припинення членства в аероклубі вступні, членські, добровільні внески і пожертвування не повертаються.

  • Вступний внесок є одноразовим і сплачується незалежно від того, чи був коли-небудь заявник членом Аероклубу. Розмір вступного внеску для фізичних осіб становить 50,00 гривень. Розмір вступного внеску для колективних членів встановлюється рішенням Ради Аероклубу індивідуально для кожного колективного члена.
  • Щорічні членські внески сплачуються членом Аероклубу один раз на рік. Розмір щорічного членського внеску для фізичних осіб становить 150,00 гривень. Розмір щорічного внеску для колективних членів встановлюється рішенням Ради Аероклубу індивідуально для кожного колективного члена. Перший щорічний членський внесок сплачується членом Аероклубу на другий календарний рік після прийому в члени Аероклубу до 01 червня поточного року.
  • При сплаті вступних, щорічних членських, добровільних або цільових внесків, всі члени Аероклубу зобов'язані вказувати вид платежу у платіжних документах:

   - вступний внесок;
   - щорічний членський внесок;
   - добровільний внесок на розвиток авіаційних видів спорту;
   - цільовий внесок (назва заходу, проекту, програми).

  Членство в аероклубі несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності і національної безпеки України, порушення прав людини, пропаганду війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі та підрив авторитету аероклубу.